WAT DOEN WIJ


OVBK zet zich voor haar leden in op het gebied van economie, arbeid, zorg en veiligheid.

Economisch Overleg Platform
OVBK is deelnemer aan het Economisch Overleg Platform (EOP), samen met de gemeente Kaag en Braassem en de vertegenwoordigers van verschillende branches en bedrijvenparken. Het EOP vergadert zes keer per jaar. Voorafgaand aan iedere EOP-vergadering heeft de OVBK-afvaardiging vooroverleg met LTO, Platform Tuinbouw Veenstreek, Winkelhart, Parkmanagement Veenderveld, Bedrijvenpark De Lasso, Horeca, Bedrijvenpark Drechthoek, Bouwsociëteit en Toerisme/recreatie. Aan de hand van dit vooroverleg wordt de agenda samengesteld. Vier van de zes vergaderingen bij de gemeente zijn met de betrokken ambtenaren, de zogenaamde werkvergaderingen. Twee keer per jaar vindt strategisch overleg plaats met de wethouders.

Economisch Beleidsplan
Een keer in de vijf jaar stelt OVBK aan de hand van de wensen en ontwikkelingen in de verschillende sectoren een nieuw Economisch Beleidsplan op, dat als leidraad aan de gemeente wordt overhandigd.

Holland Rijnland en Rijnstreek Koepel Beraad
Het bestuur van OVBK neemt deel aan de regionaal overkoepelende partijen om de economische belangen én regionale punten te bespreken die gebiedsoverschrijdend óf van groot lokaal belang zijn, maar bijvoorbeeld onder toezicht van de provincie of Rijkswaterstaat staan. Met een gezamenlijke lobby wordt geprobeerd hier sturing aan te geven.

Ondernemersprijs
Een keer per drie jaar organiseert OVBK de Ondernemersprijs Kaag en Braassem, met een speciale categorie voor Startende ondernemers (Startersprijs) en de zzp’ers (ZZP-talent). Een commissie (bestaande uit OVBK-leden, de OVBK-bestuursvoorzitter en de burgemeester van Kaag en Braassem) toetsen de gekozen kandidaten aan verschillende normen, totdat per categorie drie genomineerden overblijven. De genomineerden en de winnaars worden tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt.

CONTACT


OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
taairaterces.[antispam].@ovkb.org